slot ewallet slot ewallet slot ewallet slot ewallet slot ewallet online gambling singapore online gambling singapore slot ewallet online slot malaysia mega888 malaysia slot gacor live casino malaysia online betting malaysia viagra malaysia viagra malaysia viagra malaysia

CURS BASIC EN ANÀLISI BIOENERGÈTICA | CURSO INTRODUCTORIO DE ANÁLISIS BIOENERGÉTICO

Europe
2024_ACAB
Fecha: 15/06/2024

Lugar de reunión: Centre de Psicoteràpia Alenar. c/ Gran de Gràcia,109-111 1r,1a  |  Ciudad: Barcelona, España

CURS BASIC EN ANÀLISI BIOENERGÈTICA 2024 | APRENENT A TREBALLAR AMB I DÈS DEL COS

CURSO INTRODUCTORIO DE ANÁLISIS BIOENERGÉTICO 2024 | APRENDIENDO A TRABAJAR CON Y DESDE EL CUERPO

L'Anàlisi Bioenergètica és una psicoteràpia analític-corporal-relacional que integra els nivells cognitiu, emocional, somàtic i relacional. L' AB es focalitza en el cos i els seus processos energètics i emocionals, promou l'arrelament i facilita que ens sentim vius per a poder sentir plaer i tenir relacions saludables. El curs ofereix l'ús d'eines per a treballar amb el cos i els seus processos: la respiració, la veu, el moviment, la relació, per a vivenciar els bloquejos que ens inhibeixen i així poder incrementar el nivell d'energia que necessitem. Cada mòdul és teòric-vivencial perquè cada alumne/a participi d'un procés personal i integrador.

El Análisis Bioenergético es una psicoterapia analítico-corporal-relacional  que integra los niveles cognitivo, emocional, somático y relacional. El AB se focaliza en el cuerpo y sus procesos energéticos y emocionales,  promueve el enraizamiento  y facilita que nos sintamos vivos para poder sentir placer y tener relaciones saludables. El curso ofrece  el uso de herramientas  para trabajar con el cuerpo y sus procesos: la respiración, la voz, el movimiento, la relación, para vivenciar los bloqueos que nos inhiben y así poder incrementar el nivel de energía que necesitamos. Cada módulo es teórico-vivencial para que cada alumno/a participe de un proceso personal e integrador.

Continguts

 • 1r Taller: Concepte de cuirassa com a estructura muscular inconscient. Prendre consciència del cos, identificar les àrees de tensió, nivell d'energia, nivell de càrrega, descàrrega. Concepte d'arrelament. Els bloquejos en el cos i la seva relació amb les emocios reprimides.Anna Brossa.
 • 2n Taller: Com es forma el caràcter. Relació entre estructura de caràcter i fase de desenvolupament. Etapes pre-verbals del desenvolupament: caràcter esquizoide (dret a existir) i oral (dret a necessitar) i etapa intermèdia caràcter masoquista (dret a ser assertiu. Fina Pla.
 • 3r Taller: Desenvolupament del caràcter en la fase intermèdia i genital: estructura narcisista (dret a ser vulnerable), i estructures rígides (dret a sentir i a lliurar-se en l'amor). Fina Pla.
 • 4t Taller: Les emocions bàsiques: la por, el terror, la ràbia i la tristesa i com s'han estructurat en forma de tensions en el cos. Focalització en les tensions de la zona del cap, segment ocular, coll i mandíbula. Relaxar la boca i la gola mitjançant el treball amb la veu.Pedro Jimenez.
 • 5è Taller La connexió pelvis /cor. La por d'obrir el cor i la connexió amb la pelvis i la sexualitat. Treball amb la zona toràcica per a relaxar la cuirassa del pit i amb la zona pelviana per a relaxar els bloquejos pel que fa  la sexualitat .Pedro Jimenez
 • 6º Taller: El contacte i el vincle com a eines per al treball en les relacions afectives i en els trastorns de vinculació que han dificultat en les persones l'afectivitat i la capacitat de donar i rebre. Les relacions abusives com un dels efectes negatius més presents actualment i el seu abordatge des de l'anàlisi bioenergética. Lluïsa Carmona.

Contenidos

 • 1er Taller: Concepto de coraza como estructura muscular inconsciente. Tomar conciencia del cuerpo, identificar las áreas de tensión, nivel de energía, nivel de carga, descarga. Concepto de enraizamiento. Los bloqueos en el cuerpo y su relación con las emociones reprimidas. Anna Brossa
 • 2º Taller: Cómo se forma el carácter. Relación entre estructura de carácter y fase de desarrollo. Etapas preverbales del desarrollo: carácter esquizoide (derecho a existir) y oral (derecho a necesitar) y etapa intermedia carácter masoquista (derecho a ser asertivo) Fina Plá
 • 3er Taller: Desarrollo del carácter en la fase intermedia y genital: estructura narcisista (derecho a ser vulnerable), y estructuras rígidas (derecho a sentir y a entregarse en el amor). Fina Plá
 • 4º Taller: Las emociones básicas: el miedo, el terror, la rabia y la tristeza y cómo se han estructurado en forma de tensiones en el cuerpo. Focalización en las tensiones de la zona de la cabeza, segmento ocular, cuello y mandíbula. Relajar la boca y la garganta mediante el trabajo con la voz. Pedro Jimenez
 • 5º Taller La conexión pelvis /corazón. El miedo a abrir el corazón y la conexión con la pelvis y la sexualidad. Trabajo con la zona torácica para relajar la coraza del pecho y con la zona pélvica para relajar los bloqueos a nivel de sexualidad. Pedro Jimenez
 • 6ºTaller: El contacto y el vínculo como herramientas para el trabajo en las relaciones afectivas y en los trastornos de vinculación que han dificultado en las personas la afectividad y la capacidad de dar y recibir. Las relaciones abusivas como uno de los efectos negativos más presentes actualmente y su abordaje desde el análisis bioenergético. Lluisa Carmona

Equip de Formació

 • Anna Brossa: Analista bioenergètica certificada per L'ACAB i l' IIBA. Supervisora. Psicòloga sanitària col·legiada COPC.
 • Fina Pla: Analista bioenergètica certificada per l'ACAB i l'l IIBA. Supervisora i formadora internacional. Psicòloga sanitària col·legiada COPC
 • Pedro Jiménez: Analista bioenergètic certificat per l'ACAB i l' IIBA. Supervisor. Psicòleg col·legiat COPC.
 • Lluïsa Carmona: Analista bioenergètica certificada per l' ACAB i l 'IIBA

Equipo de formación

 • Anna Brossa: Analista bioenergética certificada por ACAB y el IIBA. Supervisora. Psicóloga sanitaria colegiada COPC.
 • Fina Pla: Analista bioenergética certificada por ACAB y el IIBA. Supervisora y formadora internacional. Psicóloga sanitaria colegiada COPC
 • Pedro Jiménez: Analista bioenergético certificado por ACAB y el IIBA. Supervisor. Psicólogo colegiado COPC.
 • Lluïsa Carmona: Analista bioenergética certificada por ACAB y el IIBA

A qui va adreçat

Dirigit a psicòlegs/es, metges/ses, terapeutes, professors/es, professionals de la salut i l'educació que vulguin comprendre més sobre el cos i els seus processos energètic-emocionals i vulguin incorporar els processos corporals en el seu desenvolupament personal i professional.
Dirigit a estudiants de psicologia, pedagogia, fisioteràpia i treball social i a persones interessades en la formació per a ser analista bioenergètic.
També a persones que vulguin entrar més en contacte amb el seu cos, la seva respiració i la capacitat d'incrementar la seva vitalitat. Seminaris teòric-vivencials des de la perspectiva analític-corporal de l'Anàlisi Bioenergètica, amb aportacions des de la Teoria de la Inclinació, enfocaments relacionals, la teoria de l’aferrament i les Neurociències. L' International Institute for Bioenergetic Analysis, IIBA, és l'únic autoritzat per a impartir la formació reglada en Anàlisi Bioenergètica.

A quien va dirigido

Dirigido a psicólogos, médicos, terapeutas, profesores, profesionales de la salud y la educación que quieran comprender más acerca del cuerpo y sus procesos energético-emocionales y quieran incorporar los procesos somáticos en su desarrollo personal y profesional. Dirigido a estudiantes de psicología, pedagogía, fisioterapia y trabajo social y a personas interesadas en la formación para ser analista bioenergético. También a personas que quieran entrar más en contacto con su cuerpo, su respiración y la capacidad de incrementar su vitalidad. Seminarios teórico-vivenciales desde la perspectiva analítico-corporal del Análisis Bioenergético, con aportaciones desde la Teoría del Apego, enfoques relacionales y las Neurociencias. El International Institute for Bioenergetic Analysis, IIBA, es el único autorizado para impartir la formación reglada en Análisis Bioenergético.

Dates, horari

 • 1r Taller: 20 gener Anna Brossa
 • 2n Taller:17 febrer Fina Pla
 • 3r Taller: 16 març Fina Pla
 • 4t Taller: 13 abril Pedro Jiménez
 • 5è Taller: 25 maig Pedro Jimenez
 • 6è Taller: 15 juny Lluïsa Carmona

Fechas, horario

 • 1º Taller:   20 Enero     Anna Brossa
 • 2º Taller:   17 Febrero  Fina Pla
 • 3º Taller:   16  Marzo   Fina Pla
 • 4º Taller:   13 Abril       Pedro Jiménez
 • 5º Taller:   25 Mayo      Pedro Jimenez
 • 6º Taller:   15 Junio      Lluïsa Carmona

Inscripcions i informació & preu: Secretaria de ACAB: tfno. 93.210.11.97 WatsApp 687.91.91.95 email: acabbio@hotmail.com

Inscripciones e información & precio: Secretaria de ACAB: Tfno. 93.210.11.97  WhatsAppp 687.91.91.95 email: acabbio@hotmail.com

 

Teléfono
E-mail
acabbio@hotmail.com
Sitio web
Dirección
Carrer Gran de Gràcia, la Vila de Gràcia, Gracia, Barcelona, Barcelonés, Barcelona, Cataluña
08001, España

 

Mapa


 

Todas las fechas


 • 20/01/2024
 • 15/06/2024
 • 25/05/2024
 • 13/04/2024
 • 16/03/2024
 • 17/02/2024

A SM

The home place of Bioenergetic Analysis.

The IIBA is a member of
USABP and of  EABP

USABP Logo 1

EABPLogo 600

CONTACT INFO

  International Institute for Bioenergetic Analysis
   C/ dels Ametllers, 6
             08670 Navàs - Barcelona
             Spain
  +34 623 56 32 47
  Working days - Western Europe time (UTC+2)
  info@bioenergeticanalysis.com

         

  Read our Privacy Policy

 

 

*

Bitplex 360 Immediate Byte Pro
Save
Cookies user preferences
We use cookies to ensure you to get the best experience on our website. If you decline the use of cookies, this website may not function as expected.
Accept all
Decline all
Read more
Functionnal
Essential
These cookies are needed to make the website work correctly. You can not disable them.
Cookie Control
Accept
Website Core Functionning
Accept